Dette er en midlertidig forside. Det arbeides hektisk i bakgrunn / med å samle inn stoff til alle gårder, underbruk og husmannsplasser i Holla. I tillegg samler jeg alle familiene fra jernverk, sagbruk og gruver. Alle bør være med!

Jeg leser gotisk håndskrift og skriver derfor av kirkebøker, skifter, folketellinger, manntall, skattelister, tingbøker, panteregister (eiendomsover-dragelser) og annet. Alt fra kopier av originalene, som ligger på Digitalarkivet eller andre steder. Dette for å gjøre ting så riktig som mulig, og for å gjøre meg godt kjent med navn og steder i Holla. Dette blir tilsammen mitt verktøy for effektivt å kunne sette sammen familiene kronologisk på riktig bosted, i den grad det er mulig.

For spesielt interesserte og slektsforskere: Kildene jeg skriver av legges fortløpende ut under «Kilder» i menyen.


Kos deg med «Gamle Holla» så mye du vil helt GRATIS, men om du syntes det er verd det, må du gjerne sende en stor, eller liten donasjon til

Kontonr. 2670.44.93893 – eller Vipps til 56 22 19.

En Stor Takk til Alle som Donerer!
Ditt bidrag sikrer Gamle Hollas fortsatte eksistens.


Holla gamle middelalderkirke på Hollahøyden. En akvarell av Ragnhild Sagaas Buverud (etter muntlig tillatelse).
Skannet fra Holla-Minner 2013.